Fehér Róbert: +36 30/345-9237

Fehér Ildikó: +36 30/527-7078

E-mail: feronil@feronil.hu

Felnőttképző intézmény nyilvánt. szám:
00131-2013

email home gyik
E-MAIL KEZDŐLAP GYIK
Feronil nyelviskola

Nyelvvizsgák

 

Akkreditált és államilag elismert egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsgákra készítünk fel. Választható nyelvvizsgák: BME, Origo, Pannon, ECL és TELC, Dexam, Euroexam, Language Cert. . Választható szintek: B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok).

 Lényeges a különbség az egynyelvű és a kétnyelvű nyelvvizsgák között.

A kétnyelvű vizsgák írásbeli része a szokásos szövegértés, nyelvtan, levélírás feladatok mellett tartalmaz magyar-angol és/vagy angol-magyar fordítási feladatot is. Ezzel szemben az egynyelvű vizsgák nem tartalmaznak fordítási feladatot.

Ugyanakkor a kétnyelvű vizsgákon használható szótár, míg az egynyelvű vizsgákon a szótár használatot nem engedélyezik.

Tipp: Ha a kívánt nyelvvizsga nyelvi szintjéhez közel jársz, de még nem sikerült kiválasztani a nyelvvizsgát, az imént említett nyelvvizsgákból adunk egy-egy minta feladatsort és, ha azt megcsináltad, közösen kiértékeljük és segíünk kiválasztani a számodra legideállisabb nyelvvizsgát.

Bővebben a nyelvvizsgákról:

BME - A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) által szervezett nyelvvizsga 2000 óta államilag elimert nyelvvizsga. Ma Magyarországon az egyik legnépszerűbb nyelvvizsgatípus a kétnyelvű vizsgák között. Viszonylag kedvező árfekvésű nyelvvizsga két ( A-szóbeli és B-írásbeli részből) áll.

Magyarországon jól ismert nyelvvizsga és számos vizsgahellyel rendelkeznek az ország egész területén, többek között Békéscsabán is. Évente öt alkalommal lehet alap-, közép- és felsőfokon államilag elismert angol nyelvvizsgát tenni. A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll, melyek általában külön napon kerülnek megrendezésre.  A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az összpontszám 60%-át elérte, részfeladatonként pedig minimum 40%-ot ért el minden egyes feladattípusnál. A sikeres vizsgáról vagy részvizsgáról (írásbeli vagy szóbeli) a vizsgázó államilag elismert általános kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítványt kap.

A Vizsgaközpontban lehetőség van arra is, hogy a vizsgázók már meglévő egynyelvű nyelvvizsga bizonyítványukat kétnyelvűre egészítsék ki. A kiegészítő vizsga középfokon egy idegen nyelvű szöveg magyarra történő fordítását, felsőfokon pedig egy magyar nyelvű szöveg idegen nyelven való tömörítését tartalmazza.

BME mintafeladatsorok  

 

(B1=alapfok * B2=középfok * C1=felsőfok)

A BME Nyelvvizsgaközpont a változtatás jogát fenntartja!

A szóbeli vizsgára a beosztás a jelentkezés lezárása után egyénileg történik, erről, ill. a csoportos vizsgák idejéről és helyéről a vizsgázók értesítést kapnak levélben

Akik szívesen és jól fordítanak, ismerik a nyelvtani szabályokat és jól felkészültek a szóbeli témakörökből, nyugodtan válasszák ezt a típusú nyelvvizsgát. A szóbeli vizsgán a vizsgázó két vizsgáztatóval beszélget illetve válaszol a feltett kérdésekre, emellett képleírás és egy szituációs gyakorlattal mérik fel a tudássszintjét. A szituáció életszerű, ami a valós életben is bármikor előfordulhat.

 

Origo - Az egykori monopolhelyzetéről ismert "Rigó utcai" nyelvvizsga is átalakult, megújult, mind a nevében, mind az összeállításában. Az új neve: ELTE ITK ORIGO.

Azok válasszák ezt a fajta nyelvvizsgát, akik inkább írásbeli feladatmegoldásban erősek, ismerik a nyelvtani szabályokat, kivételeket és jól használják a vonzatos igéket.

A szóbeli vizsgán életszerű helyzeteket dolgoznak fel, két vizsgáztatóval találkozik a vizsgázó és válaszol az általuk feltett kérdésekre, és ezt egy képleírás és egy szituáció követi.

A vizsga akkor sikeres, ha az összpontszám 60%-át teljesíti a vizsgázó és minden egyes feladatnál minimum 40%-ot elér.

Újdonságnak számít az Ún. Junior nyelvvizsga, ami ugyannem akkreditált nyelvvizsga, mégis sok 10-14 éves diák mérhet fel vele a tudását. Ez a nyelvvizsgatípus a Közös Európai Referenciakeret (KER9 skáláján az A2 fokozatnak felel meg.

 

 

Pannon nyelvvizsga - A Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének munkatársai dolgozták ki a nyelvvizsga feladatait. 2002 óta államilag elismert nyelvvizsga. A vizsgaközpont által 2009. június 26-án benyújtott Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti szintillesztési dokumentációit az Oktatási Hivatal a Nyelvvizsga Akkreditáló Testülettel egyetértésben elfogadta. Így a Pannon-nyelvvizsgarendszer megfelel az Európai Tanács által ajánlott KER elvárásainak.

A Pannon-nyelvvizsga a nyelvi kreativitást, a használható nyelvtudást, a nyelvi hatékonyságot méri, mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli nyelvvizsgán.

Nyelvvizsga tehető B1 (alapfok), B2 (középfok), C1 (felsőfokon); az ország 28 különböző vizsgahelyén. Így  Békéscsabán is van kihelyezett Pannon vizsgahely.

Államilag elismert, kétnyelvű és egynyelvű általános nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhet a vizsgázó szóbeli, írásbeli és komplex vizsgatípusokból.

A Pannon vizsgarendszer az elmúlt időszakban alapvető változáson ment keresztül azzal a céllal, hogy mérési feladatai a Közös Európai Referenciakeret ajánlásaira épüljönek. A nyelvtudásmérés cselekvésközpontú megközelítése a vizsgázó nyelvi kompetenciáját különböző nyelvi tevékenységekben méri.

(B1=alapfok * B2=középfok * C1=felsőfok)

A Pannon Nyelvvizsgaközpont a változtatás jogát fenntartja!

A szóbeli vizsgára a beosztás a jelentkezés lezárása után egyénileg történik, erről, ill. a csoportos vizsgák idejéről és helyéről a vizsgázók értesítést kapnak levélben           

Az írásbeli részét azért találja sok diák előnyösnek, mert fordításnál nem kérnek szó szerinti fordítást, csak a szöveg tartalmát kell visszaadni, tömörítési feladatként. Szótár a fordítási és a levélírási feladatoknál használható.

A szóbeli nyelvvizsgán a vizsgáztatóval beszélget a vizsgázó egy adott témakörben, ezt képleírás, szituációs feladat és egy angol-magyar írott szöveg (alap- és középfokon magyar nyelven, felsőfokon angol nyelven) való ismertetését tartalmazza. Előnye, hogy a BME és az Origo nyelvvizsgákkal szemben, itt felkészülési időt is adnak.

 

ECL - egynyelvű államilag elismert nyelvvizsga, alap-, közép- és felsőfokon. Összhangban van a Közös Európai Referenciakeret (KER) ajánlásával és nemzetközileg is elfogadott nyelvvizsga, Európa-szerte kiépült, egyre bővülő vizsgahely hálózattal rendelkezik. Jelenleg a legolcsóbb nemzetközileg elismert nyelvvizsga Magyarországon.

 A vizsga két részből áll, az írásbeli és szóbeli részvizsga is két készségfeladatra bomlik:

Írásbeli vizsga:

Olvasás utáni értés, többféle típusú feladattal, két szöveggel; és szövegalkotási készség, ami többnyire egy levél és egy fogalmazás.  Elérhető max. 50 pont (25p+25p)

Szóbeli vizsga:

Hallás utáni értés (magnóhallgatás), két szöveg; és szóbeli készség (beszélgetés párban). Elérhető max 50 pont (25p+25p)

Összesen elérhető: 100 pont. A vizsga akkor sikeres, ha részvizsgánként 60%-ot, készségenként 40%-ot elér a vizsgázó.

Az ECL nyelvvizsga előnye, hogy a hagyományos, "rettegett" nyelvtani teszt egyáltalán nem szerepel. Hártánya viszont, hogy szótár nem használható a vizsgán.

A szóbelin a tanulók párban vizsgáznak (páratlan szám esetén hármasban). A vizsgáztató általában bemutatja őket egymásnak, illetve, ha együtt érkeztek és párba kérték magukat (erre is van lehetőség), inkább egymást mutattatja be velük. ( Ezt a részt nem pontozzák)

Ezután a vizsgázó választ egyet a megadott témák közül, és 5-8 percig beszél a választott témakörről, majd ezt képleírás követi.

TELC  - az egyik legnépszerűbb nemzetközi nyelvvizsga Magyarországon, mert a sikeres vizsgázó két nyelvvizsgabizonyítványt is kap egyszerre - egy nemzetközit és egy hazait. Ez a nemzetközi vizsgarendszer au EU tagállamaiban több, mint 3000 nyelvvizsgahellyel rendelkezik. Egyre kedveltebb a fiatalok körében, mert a praktikus és kreatív tudást helyezi előtérbe a passzív lexikai tudással szemben.

A vizsga egy napon történik. délelőtt írásbeli, délután szóbeli feladatok vannak. A két szakasz között (írásbeli és szóbeli között) min. 30 perc szünet van. TELC vizsga beszédcentrikus és a hétköznapi kommunikációra épít. A szóbeli vizsga párban ( egy másik tanulóval) zajlik.

A vizsga sikeres letételéhez az írásbeli és a szóbeli részvizsgán egyaránt el kell érni a 60%-os minimum teljesítményt. Ez az írásbeli részvizsgán 135, a szóbeli részvizsgán 45 pontot jelent. Minden ismétlésnél a teljes vizsgadíj fizetendő.

Mindenkinek ajánljuk ezt a vizsgát, aki úgy érzi, hogy helyt tud állni az életszerű szituációkban és elég nagy a szókincse, hogy szótár nélkül is megoldja az írásbeli feladatokat.


DExam   -

A DExam államilag elismert egynyelvű angol nyelvvizsga, 2013-ban már Békéscsabán a Belvárosi általános iskola és gimnázium épületében is lehet vizsgázni..

A DExam vizsgarendszer komplex nyelvtudást mérő vizsga, amely külön-külön is letehető szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. A DExam vizsga mindkét része kompatibilis bármely más akkreditált nyelvvizsgával. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek van már például egy középfokú szóbeli bizonyítványa, egy DExam írásbelivel megszerezhet a középfokú komplex bizonyítványt.

 

Az adott vizsgaidőszakon belül a beszédkészség vizsgarész pontos időpontját a Vizsgaközpont határozza meg, amelyről a vizsgaértesítőben ad tájékoztatást.

B1=alapfok;     B2=középfok; C1=felsőfok

 

Euroexam   - A Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2010. november 9-e óta akkreditált Euroexam Nyelvvizsgahely.